Natuurlijke oplossingen

Niet alle tandheelkundige materialen zijn onschadelijk…
Na 35 jaar tandheelkundige praktijkervaring blijkt maar al te duidelijk dat niet alle materialen uit de tandheelkunde onschadelijk zijn.

Napijn, irritaties en overgevoeligheid komen veel voor. Antibiotica en sommige andere medicatie zijn heel bruikbaar als het noodzakelijk is maar veroorzaken ook bijwerkingen in het lichaam die niet optreden bij het gebruik van biologische alternatieven. Het gebruik van vitamines en andere voedingssupplementen hebben een zeer positief effect en veroorzaken geen bijwerkingen.

Praktijkeigenaar Hans Beekmans heeft zich gedurende zijn carrière er altijd hard voor gemaakt materialen te vinden die het minst schadelijk zijn voor de patiënt. Hij ziet dit zelfs als één van de belangrijkste lessen uit zijn carrière.

Tanden zijn tenslotte onderdeel van het lichaam en staan niet op zichzelf.
De ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil en wij volgen die op de voet, zodat wij altijd state-of-the-art materialen kunnen aanbieden.

Anders dan anders:

  • de meeste materialen zijn natuurlijk en toxine vrij;
  • wij gebruiken geen amalgaam of andere materialen die kwik bevatten;
  • wij gebruiken zo min mogelijk composiet voor de kiezen, aangezien composiet ook toxisch kan zijn;
  • wij stimuleren om geen fluoride te gebruiken; het werkt inderdaad tegen cariës maar het is giftig voor het lichaam.

Wij bekijken gezondheid als geheel (holistisch) en dus ook de wisselwerking tussen gebit en organen.
Het gebit is een integraal onderdeel van het lichaam. Tanden zijn levend weefsel en zijn via het bloed, lymfesysteem en zenuwstelsel onlosmakelijk verbonden met de rest van het lichaam en organen. Die sterke samenhang betekent dat verstoringen in het gebit vroeg of laat ook leiden tot verstoringen in de rest van het lichaam.

Anders dan anders:

  • De meeste materialen zijn natuurlijk en toxine vrij;
  • We gebruiken geen amalgaam of andere materialen die kwik bevatten;
  • We gebruiken zo min mogelijk composiet voor de kiezen, aangezien composiet ook toxisch kan zijn;
  • We stimuleren om geen fluoride te gebruiken; het werkt inderdaad tegen cariës maar het is giftig voor het lichaam.

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies?

Neem contact op

Would you like more information or personal advice?

Contact us
Beekmans Dental Practice