Klachtenregeling

Beekmans Tandartsen streeft naar een voortdurende verbetering van onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het soms anders lopen. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt om ons te informeren over uw bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Indien u niet tevreden bent
U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij uw behandelaar of de balie. Ook kunt telefonisch contact opnemen (035-5382166), of het klachtenformulier online invullen. Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen wij binnen drie dagen contact met u op.

Klachtenregeling
Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het misschien goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de KOM klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van het KOM is via Mondzorg Support ondergebracht bij Zorggeschil en voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. Omdat wij het van essentieel belang vinden dat u tevreden bent en blijft kunt u Mondzorg Support vragen te helpen in uw communicatie met uw behandelaar. Wanneer dit ook niet lukt kunt u contact opnemen met de klachtfunctionaris van Quasir deze kan bemiddelen. Mocht u hier ook niet uitkomen kunt u overgaan tot een formele behandeling van uw klacht.

Aan de klachtenregeling zijn kosten verbonden. Meer informatie kunt u opvragen bij Mondzorg Support https://mondzorgsupport.nl/ik-ben-patient-2/ of een mail sturen naar info@mondzorgsupport.nl.

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies?

Neem contact op

Would you like more information or personal advice?

Contact us
Beekmans Dental Practice