Implantologie

Een implantaat is een kunstwortel van titanium of zirkonium, die in de kaak wordt geplaatst. Het implantaat is een sterke basis voor een kroon, brug, of kunstgebit.
Als er een tand of kies mist kan er een implantaat voor in de plaats komen. Hierop kan dan een (implantaat) kroon worden geplaatst.

Bij het ontbreken van meerdere tanden of kiezen kan er ook een brug op implantaat worden geplaatst of kan het implantaat dienen als verankering voor een gedeeltelijk kunstgebit (frame of plaatje).
Een implantaat dient ook voor houvast in de kaak voor degenen die een kunstgebit behoeven of hebben. Hierdoor blijft het beter zitten. Een volledig kunstgebit (prothese) wordt vervolgens gemaakt en wordt vastgeklikt op de implantaten: het zogenaamde klikgebit.

Behandeling
Waar bot te weinig aanwezig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Dit kan kunstbot zijn of eigen bot (bijvoorbeeld uit de heup door de kaakchirurg ). Na 6 tot 12 maanden kunnen de implantaten gezet worden.
Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in het kaakbot gezet. In de daarop volgende 2 tot 6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Daarna kan een kroon, brug of kunstgebit gemaakt worden.

De behandeling kan in één of in twee fasen gedaan worden. Dit is afhankelijk van de conditie van het bot. Bij één fase (bot in goede conditie) wordt het implantaat geplaatst en is het afdekdopje (healing abutment) zichtbaar boven het tandvlees. Bij twee fasen wordt het implantaat geplaatst en wordt het tandvlees er weer over heen gelegd. Als het implantaat is ingegroeid wordt er middels een sneetje in het tandvlees het implantaat opgezocht en dan het abutment geplaatst. Na een paar weken kan hier de implantaat kroon / brug of klikgebit op worden geplaatst.

Risico’s
De kans van slagen van een implantaatoperatie is zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct na het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit en moet worden verwijderd. De kans hierop wordt groter bij rokers.

 

Implant Management with T-Scan Part 1

Implant Management with T-Scan Part 2

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies?

Neem contact op

Would you like more information or personal advice?

Contact us
Beekmans Dental Practice