Restauratieve tandheelkunde

Restauratieve Tandheelkunde is het herstellen van verloren gegaan weefsel aan gebitselementen, met bijvoorbeeld directe restauraties (zoals het maken van composietvullingen) of indirecte restauraties (zoals het maken van porseleinen facings of kronen).

Daarnaast kunnen gebitselementen in zijn geheel verloren zijn. Deze kunnen vervangen worden door indirecte restauraties, zoals een brug of een kroon op een implantaat. Als er meerdere tanden en kiezen verloren zijn, kan er ook een uitneembare voorziening gemaakt worden, zoals een plaatje of een frame.

De restauratieve tandarts stelt de diagnose van de totale mondsituatie. Zijn er grote problemen in de mond zoals: langzaam inzakkende beet, cariës, breuk, standsverandering, dan zal hij een stappenplan maken om deze problemen aan te pakken. Het is aan de restauratieve tandarts om achteruitgang te voorkomen en de functie van het gebit terug te brengen

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies?

Neem contact op

Would you like more information or personal advice?

Contact us
Beekmans Dental Practice