Facings op frontelementen na parodontale therapie

Na parodontale therapie is het front niet meer zo mooi. De zwarte gaten tussen de elementen en de lelijke lengte-breedteverhouding van de tanden maken het aangezicht er niet fraaier op. Maar we kunnen daar wel iets aan doen.

Vaak wordt als eerste oplossing na een intensieve parotherapie gekozen: spalken en de gaten met composiet opvullen. Dit was ook bij Bernice gebeurd. De relatie tussen onder- en bovenkaak was goed, een nette klasse I-relatie; de diepte van de overbeet was drie millimeter. De vullingen waren verkleurd, de vorm ervan was niet mooi, bovendien begonnen de tandhalzen te slijten Al met al genoeg redenen om te kijken naar een esthetisch meer harmonieuze oplossing. De elementen waren op zich goed verankerd in het bot en de spalk was eigenlijk niet meer nodig. Indertijd was dat wel het geval, en helemaal na de flapoperatie, want toen waren haar tanden extra mobiel. Nu, ruim 10 jaar later, is alles goed genezen en weer stevig. Dus dat scheelt: we hoeven de elementen niet aan elkaar te verbinden. Ook zijn haar tanden nog bijna gaaf – een enkel vullinkje is geen reden om een hele kroon te prepareren. Dus gaan we kijken of we facings kunnen maken.

Maar dat is in een situatie als die van Bernice niet eenvoudig. Met name de tandtechnicus heeft hier een lastige opdracht. De inzetrichting van de facing is van buccaal naar palatinaal, en je kunt op de frontelementen niet zomaar een facing leggen, omdat ook de approximale ruimten moeten worden gevuld, de ‘zwarte gaten’. Dat vraagt om een speciale preparatievorm, een waarbij geen ondersnijdingen van buccaal naar palatinaal zijn en ook niet van incisaal naar cervicaal.

Daarnaast is het voor detechnicus een extra moeilijkheid om de elementen natuurlijk te houden. De grote lengte en breedte neigen tot de vorming van een grote klomp tand, hetgeen het doel voorbijstreeft: een harmonieus front. Stapsgewijs, zoals in eerdere artikelen, laat ik zien hoe we tot een oplossing zijn gekomen. In dit artikel heb ik veel foto’s van de verschillende porseleinstappen geplaatst, om een idee te geven van het aantal fasen en de hoeveelheid porseleinmasssa’s die nodig zijn voor het maken van een levend ogende tand.

Tandtechnicus Martin Smulders heeft de facings gemaakt precies zoals Willi Geller dat heeft voorgedaan met een model met uitneembare vuurvaste stompen. Eerder in TP (augustus 2007) hebben ik hierover geschreven en de voorbereidende techniekfases laten zien, in dit artikel worden de porseleinstappen verder uitgewerkt.

De fotobijschriften beschrijven de verschilllende stappen.

1. Beginsituatie Bernice: duidelijk is de situatie met de lange elementen en de grote hoeveelheden composiet om de tussenruimte te sluiten en de elementen aan elkaar te verbinden.
Facings op frontelementen 2 2. Wax-up van de gewenste situatie.
Facings op frontelementen 3 3. Aanzet van de preparaties van de vier frontelementen.
Facings op frontelementen 4 4. Uiteindelijke preparaties: ruimte gemaakt om een zetrichting van vestibulair te hebben om de approximale ruimten te kunnen sluiten.
Facings op frontelementen 5 5. Afdrukken van hydrocolloïd om de preparaties goed weer te geven.
Facings op frontelementen 6 6. Afdruk met keratine in verband met hetmaken van de vuurvastestompen. Helaas was dezeafdruk voor de parofacingsniet bruikbaaromdat keratinete hard is en destompen er nietonbeschadigd uitkwamen. We moesten voor de stompen de hydrocolloïdmodellen dupliceren met een zachte dupliceermassa.
Facings op frontelementen 7 7. Puttymal van setup/studiemodel.
Facings op frontelementen 8 8. Mock-up: geeft een goed beeld van de toekomstige situatie.
Facings op frontelementen 9 9. Smile design / smile line / liplijn.
Facings op frontelementen 10 10. Onderfront voor kleurbepaling.
Facings op frontelementen 11 11. Opname van andere delen van het onderfront om over te nemen in facings bovenfront.
Facings op frontelementen 12 12. Details uit de onderfront: met name grijswaarden en amberkleur uit de dentinekern en de glazuurlaag.
Facings op frontelementen 13 13. Keuze van een basiskleur, ook gefotografeerd omdat deze tijdens het bakken gebruikt wordt als referentie.
Facings op frontelementen 14 14. Schitterende opname van de ondercuspidaat. Verkleuringen, grijze doorschijn, barstjes en schaduwen zijn hier heel mooi te zien.
Facings op frontelementen 15 15. Zijaanzicht van mockup: ondersteuning bovenlip en lengte elementen worden mede zo beoordeeld. Staan de elementen voldoende in productie of juist teveel.
Facings op frontelementen 16 16. Geller/Magne-model, met uitneembare stompen.
Facings op frontelementen 17 17. Nieuwe set-up, naar aanleiding van de foto’s en de smile line studie.
Facings op frontelementen 18 18. Geller/Magne model met vuurvaste stompen. De stompen zijn hier al voorzien van twee lagen connectorpaste. De outline is aangegeven met vuurvaste marginliner.
Facings op frontelementen 19 19. Eerst wordt opaque dentin aangebracht om de incisale preparatiegrens te maskeren.
Facings op frontelementen 20 20. Opaque dentin na het bakken. Controlemoment.
Facings op frontelementen 21 21. Aanmengplaat voor porselein. Martin ge-bruikt een grote plak agaat. Staat wel chic en fungeert als mooie decoratie in het lab. Een strook bevochtigde tissue voorkomt uitdroging van het porselein tijdens het modelleren. Je kunt er ook de kleur op aangeven.
Facings op frontelementen 22 22. Voor voldoende dieptewerking en kleurschakering en lichtoptische effecten zijn vele potjes voor handen. Er is veel variatie nodig voor een natuurlijk ogende restauratie.
Facings op frontelementen 23 23. Cervicaal dentine in ietsdonkerdere kleur dan derest.
Facings op frontelementen 24 24. Met de dentine en dentine-Schneidemix wordt de kern gemodelleerd.
Facings op frontelementen 25 25. Met pure Schneidemassa worden de distale en mesiale hoeken opgedragen.
Facings op frontelementen 26 26. De incisale rand wordt verder opgedragen met TI’s, Si’s en Schneidemassa’s zonder dat de eerder opgedragen dentinekern verstoord wordt.
Facings op frontelementen 27 27. Over de eerder genoemde lagen worden nu in het incisale bereik met MI’s mamelons gelegd. MI’s kunnen worden gemengd met HT’s om de opaciteit en daarmee de visuele aanwezigheid van de ma-melons te sturen.
Facings op frontelementen 28 28. Daarna worden de randlijsten vormgegeven met een wat heldere Schneidemassa. Over de mamelons, op tweederde van het element, komt eenband (mengsel) van transparantmassa te liggen. Deze zone geeft een natuurlijk diepte-effect. De helderheid in dat gebied kan zo beïnvloed worden.
Facings op frontelementen 29 29. Dan wordt de anatomische vorm uitgewerkt met transparant en Schneidemassa’s, HT’s, SI’s, enamels,TI’s, PS, OT en NT, CL-O. Hierbij oppassen dat de onderliggende lagen niet verstoord worden.
Facings op frontelementen 30 30. Palatinaal wordt uitgewerkt met dentin-Schneidemengsel en de in stap genoemde massa’s.
Facings op frontelementen 31 31. De elementen worden gesepareerd en vervolgens kunnen de stompen uitgenomen worden. Approximaal worden de facings uitgemodelleerd met AD’s, HT’s en de in stap 30 genoemde massa’s. Vervolgens worden de stompjes voorzichtig op een brandtray gelegd.
Facings op frontelementen 32 32. Bakresultaat na eerste bakfase.
Facings op frontelementen 33 33. Eerste afwerkfase met diamant.
Facings op frontelementen 34 34. Ingeslepen craqueléeffect met diamantschijfje wordt in tweede bakgang met crackliner en TI’s dichtgebakken.
Facings op frontelementen 35 35. En eventueel een correctie. Waarna oppervlaktestructuur en vorm geoptimaliseerd worden.
Facings op frontelementen 36 36. Resultaat na glanzbrand.
Facings op frontelementen 37 37. De facings worden eerst op de vuurvaste stomp gepolijst, daarna wordt de vuurvaste gips met glasparels voorzichtig uit de facings gestraald.
Facings op frontelementen38 38. De facings worden pas gemaakt op de masterdies (de eerste serie stompen).
Facings op frontelementen 39 39. Vervolgens op het mastermodel de contactpunten. De beste uit de serie hyroafdrukken.
Facings op frontelementen 40 40. Facings aan de binnenkant, gefotografeerd op spiegel.
Facings op frontelementen 41 41. Preparaties vlak voor het plaatsen, na reinigen van de stompen.
Facings op frontelementen 42 42. Passen van de facings.
Facings op frontelementen 43 43. Slijpen van de scaler met witte arkansassteen: een must om het cement, HFO composiet goed te kunnen verwijderen.
Facings op frontelementen 44 44. Slijpen van het binnengedeelte van de scaler.
Facings op frontelementen 45 45. Composietverwijdering met de superscherpe scaler.
Facings op frontelementen 46 46. Frontaal aanzicht van de facings: lachlijn, gesloten cervicale ruimten.
Facings op frontelementen 47 47. Totaal aanzicht frontaal: mooie gelijkmatige contouren.
Facings op frontelementen 48 48. Detailering rechts van 12,11.
Facings op frontelementen 49 49. Details links van de 22, 21.

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies?

Neem contact op

Would you like more information or personal advice?

Contact us
Beekmans Dental Practice